İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCA ÖĞRENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI


THE USE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES BY UNIVERSITY STUDENTS LEARNING ENGLISH, GERMAN AND FRENCH


Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL-AYIRIR & Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL


ÖZET
Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi’nin değişik bölümlerine kayıtlı ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Hazırlık sınıfında İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencileri kapsamaktadır. Söz konusu öğrencilerin strateji kullanım durumlarını ölçmek; üç dil grubu arasında strateji kullanımı konusunda istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak; altı ayrı strateji çeşidi arasındaki bağıntıyı ve öğrencilerde dolaylı ve dolaysız strateji kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla, Oxford’un “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” uygulanmıştır. Her üç dile yönelik olarak yapılan ANOVA (tek yönlü varyans analizi) sonucunda, bir strateji çeşidi dışında, diğer tüm strateji çeşitlerinin kullanımları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Ayrıca, her üç dilde de öncelikle “Bellek stratejileri”nin, “Bilişsel stratejiler”in ve “Duyuşsal stratejiler”in Türk öğrencilere öğretilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
This study covers students who are registered in different departments at Hacettepe University and who are learning English, German and French at the Preparatory Class of the School of Foreign Languages. In order to measure these students’ use of strategies; to find out if there is any significant statistical difference between those learning English, German and French in terms of using strategies; to calculate the correlation between six different strategy types by finding out the correlation between the use of direct and indirect strategies, Oxford’s “Language Learning Strategies Inventory” is administered. As a result of the analysis carried out using ANOVA, it is found that other than one strategy type, there is a significant statistical difference between the uses of all the other strategy types. Apart from this, the conclusion drawn is that it is necessary to teach the use of “memory strategies”, “cognitive strategies” and “affective strategies”.


ANAHTAR KELİMELER: yabancı dil öğrenme stratejileri, dolaysız stratejiler, dolaylı stratejiler, bağımsız öğrenme


KEYWORDS: foreign language learning strategies, direct strategies, indirect strategies, autonomous learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education