Anasayfa


Dergimizin yayın kurulu üyelerinden, fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin ÖZ hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ, yapmış olduğu değerli akademik çalışmaların yanı sıra, Hacettepeli olmanın ruhunu her zaman taşıyan bir bilim insanı olarak gönüllerimizde yaşayacaktır.

 

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır.

Son Sayı | 34 (2), 2019


Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması
Abdullah ÇETİN & Serkan ÜNSAL


Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi
Ayşe AYTAR & Tuncay ÖZSEVGEÇ


Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri
Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN & İlhan YALÇIN


The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
Gökçe ERTURAN İLTER & Hülya AŞÇI


STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hasan ÖZCAN & Esra KOCA


The Measurement Invariance of University Students’ Ratings of Instruction
İlker KALENDER & Giray BERBEROĞLU


Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results
Katarzyna TOMASZEK & Agnieszka MUCHACKA-CYMERMANN


Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması
Mustafa ERTÜRK & Güzin ŞAHİN


Rehabilitating Fossilized Consonants through Computer-aided and Animated Material
Mustafa Naci KAYAOĞLU


Effects of Item Pool Characteristics on Ability Estimate and Item Pool Utilization: A Simulation Study
Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK & Melek Gülşah ŞAHİN


Effectiveness of Video Modeling in Teaching Following Public Direction Signs for Students with Autism Spectrum Disorders
Seray OLÇAY GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN & Hasan Can KAYHAN


Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma
Seva DEMİRÖZ & Yüksel KAVAK


Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK & Osman Şinasi YÜCA


Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerinin Mikroöğretim Aracılığıyla Geliştirilmesi
Vural TÜNKLER & Cemal GÜVEN


Basamaklı Öğretim Yönteminin “Alan Ölçme” Öğretiminde Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
Züleyha YILDIRIM & Mustafa ALBAYRAK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı