DÖRDÜNCÜ SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDAN YANSIMALAR


REFLECTIONS FROM APPLICATION OF THE FOURTH GRADE MATHEMATICS COURSE CURRICULUM


Yrd. Doç. Dr. Gönül GÜNEŞ & Prof. Dr. Adnan BAKİ


ÖZET
Program geliştirme çalışmaları içinde yer alan İlköğretim Matematik Dersi (1-5. sınıf) Öğretim Programı, 2005-2006 öğretim yılında ülke genelindeki tüm ilköğretim okullarında uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışma ile öğretim programının uygulanma sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların, oluşturdukları öğrenme ortamlarına nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmış ve veriler nitel veri toplama araçları ile elde edilmiştir. Öğretmenlerle farklı zamanlarda üç görüşme yapılmış ve sınıf içi öğrenme ortamları gözlenmiştir. Görüşme verilerinin analizinde bilgisayar programından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin sorun olarak ifade ettikleri durumların (okullarının alt yapı eksikliği, sınıf mevcutlarının kalabalıklığı, ders saatlerinin kazanımları vermek için yetersiz olması, vb.) sınıflarında oluşturdukları ortamın, öğrenci merkezli özellikler taşımasını etkilediği görülmüştür.


ABSTRACT
In the present study answers of the following questions have been sought: ‘What kind of problems have the teacher faced?’ and ‘How have these problems reflected to their learning environments?’ The research method of the study is case study and data were obtained with qualitative data gathering tools. Nine 4th grade teachers had been interviewed at three different times and their classroom learning environments had been observed. According to the results of the study, teachers dubbed problems below most frequently; infrastructure problems of the schools, excessive student numbers in the classrooms, duration of the lesson’s being too short for attaining intended learning gains, teachers’ being incompetent for the new system and insufficient and wrong guidance. As a result of the observations it was concluded that situations mentioned as problems by the teachers had adversely affected constructive nature of the learning environments formed in classrooms.


ANAHTAR KELİMELER: matematik dersi öğretim programı, öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme oramı


KEYWORDS: mathematics curriculum, students centered learning, learning environment

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education