Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Yetiştirme Programı Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Hearing out Teachers to Revisit Teacher Training Program for Students with Intellectual Disabilities


Yrd. Doç. Dr. Necdet KARASU, Yrd. Doç. Dr. Çığıl AYKUT & Arş. Gör. Betül YILMAZ


ÖZET
Özel eğitim bölümleri eğitim fakültelerinin kurulmasının ardından kesintisiz olarak faaliyet göstermeye başlayan bölümlerdendir. İlk olarak 1997 yılında ardından 2006 yılında belli düzenlemeler yapılan özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme programının değişen dönem içerisinde tekrar elden geçmesinin bir gereklilik haline geldiği düşünülmektedir. Fakat bu değişimin temelinin ne olması gerektiği bir tartışmaya konu olabilecektir. Bu çalışma bu tartışma zeminine işlevsel bir katkı yapmayı hedeflemektedir. Zihin engellilerin eğitimi alanında görev yapmakta olan bölüm mezunu öğretmenlerin tecrübeleri dahilin de sundukları önerilerle mevcut programda nelerin korunması nelerin kaldırılması nelerin geliştirilmesi ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Niteliksel araştırma modeli içerisinde görüşmelerle veri toplama yönteminden faydalanılarak veri toplanmıştır. Öğretmenlere gönderilen formların, içerik analizi sonucunda, öğretmenlerin uygulama ile doğrudan ilgili olarak değerlendirdikleri derslerin korunması yönünde eğilimleri olduğu, diğer derslere dönük eğilimlerininse çok net olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen görüşlerinin mezun oldukları bölümlerle ilişkili olarak etkilenmişliği de tespit edilebilmektedir.


ABSTRACT
Special education departments are one of the departments that were formed after the establishment of educational faculties. Since the programs were renewed first in 1997 and then in 2006, reconsidering the programs in these days is a requirement. The foundation for the change could be discussed in an extended manner. This study was conducted to set a functional approach for the discussions. Special education teachers were asked to make their contributions to the discussion for change by exhibiting their ideas about what should be changed, what not changed. Qualitative research approach was applied to this study. The forms which were sent to teachers were analysed by using content analysis method. The teachers showed tendecy to keep the course directly related to practice, but ignored the courses which does not show direct relationship to the pratice. Also, the data revealed that how teachers’ perspectives were affected by the departments they are graduated from.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen yetiştirme, program değişikliği, özel eğitim.


KEYWORDS: Teacher training, curriculum change, special education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education