ÖZEL AMAÇLI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMINDA DERS SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?


HOW SHOULD THE COURSE PROCESS IN FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES PROGRAM BE EVALUATED?


Yrd.Doç. Dr. Gonca ALTMIŞDÖRT & Yrd.Doç. Dr. Ali IŞIK


ÖZET
Bütün öğretim programlarında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de hedeflerin belirlenmesi, izlencenin oluşturulması, malzeme tasarımı ve temini, ölçme-değerlendirme gibi programı oluşturan unsurlar büyük önem taşımaktadır. Bütün bunların yanı sıra, öğrenci ve öğretmenin rollerinin belirlendiği, etkinlik, görev ve tekniklerin oluşturulduğu, bütünleşik becerilerin yer aldığı “ders süreci” boyutu, yabancı dil öğretiminde özellikle ele alınması gereken bir unsurdur. Araştırmada bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı bir tutumölçer geliştirilmiş olup bir yüksek öğretim kurumunda görevli 21 İngilizce öğretim elemanının görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada bir Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretim Programı’nın ders süreci ele alınarak yabancı dil öğretimi ders sürecinde yer alması gereken özellikler ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.


ABSTRACT
As in all academic programs, in foreign language teaching, program contructing elements like objective determination, syllabus design, material development, measurement and evaluation have great importance. As well as these items, there is another factor that must be considered specifically. It is course process. In the course process, students’ and the teacher’s roles are determined; activities, tasks and techniques are created; integrated skills are presented. In this study, a detailed scale is developed on this issue and it has been given to 21 English teaching staff in a higher education institution. In this research, by dealing with a course process of an English for a Specific Purposes program, the special features of a foreign language course process are revealed.


ANAHTAR KELİMELER: Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretimi, Ders süreci, İzlence


KEYWORDS: English for Specific Purposes, Course Process, Syllabus

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education