Fransa’da Öğretmen Yetiştirme Alanında Yüksek Öğretim Reformu


Teacher Education Reform in Higher Eduction Field in France


Yrd. Doç. Dr. Tilda SAYDI


ÖZET
Fransa’da Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı ile Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2012 yılının sonunda, yeni beş yıllık ülke yönetimi çerçevesinde, reform niteliğinde bir proje öne sürülmüştür. İki bakanlığın ortak projesi, Fransa’nın öğretmen yetiştirme politikasında önemli değişiklikler sunmaktadır. Bu çalışmada, Fransa’nın, öğretmenlik mesleğini seçecek olan üniversite öğrencilerinin sayısını artırmak ve öğretmen niteliğini yükseltmek için uygulamaya koyduğu politika, öngörülen yeni sisteme duyulan ihtiyacın nedenleri, projenin amaçları ve özellikleri ele alındıktan sonra öğretmen adaylarının mesleki yeterlik ve niteliklerini iyileştirme kapsamındaki değişiklikler ve yeni sistemin incelikleri ortaya koyulmaktadır. 21. yüzyılın başında, öğretmen yetiştirme alanındaki bu yenilikçi projenin zorlukları, projenin aldığı eleştiriler, akademik, toplumsal, kurumsal ve malî boyutlarıyla ele alınmıştır.


ABSTRACT
French Ministry of higher education and research together with French Ministry of national education, by the end of 2012 and within the framework of the new five-year country management, has launched a reformist project. The common project of the two Ministries develops important changes in education and training of the future teachers in France. In this article, we study in particular, the politics stated by France for increasing the number of the students who are going to choose in their higher education, pedagogical studies and who are going to choose to be a teacher as profession. This politics contains as well, the ways conducting to a better teacher quality. The reasons of the reform, the objectives and the particularities of the project are held out. The stated innovation in order to ameliorate the quality and capacity of the future teachers and related properties of the new system are examined in detail. Considering academic, social, institutional and economic aspects of the issue, the article covers moreover challenges of the project at the beginning of the 21st century, progressive improvements and general comparisons with Turkish sytem.


ANAHTAR KELİMELER: Fransa, öğretmen yetiştirme reformu, yükseköğretim politikası, öğretmenlik yüksek okulları, mesleki yeterlik.


KEYWORDS: France, reform of teacher training, higher education policy, teaching colleges, professional qualification.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education