Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Kim Fen Öğretmenlerinin Eğitimcisi Olmaktadır? Bir Karşılaştırma Çalışması


Who Becomes A Science Teacher Educator in Turkey and the United States of America: A Comparative Study


Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ


ÖZET
Farklı araştırmacılar tarafından farklı ülkelerde öğretmen eğiticilerinin karakteristik özellikleri ve reform çalışmaları ile ilgili yayınlar olsa da fen öğretmenlerinin eğiticileri hakkında yapılmış çalışmalara çok az rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde fen öğretmenlerinin eğitimcilerinin demografik ve iş yükü değişkenlerine odaklanarak karakteristik özelliklerini belirlemektir. Bu çalışmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kapsayan karma yöntem kullanılmıştır. Veriler siber ortamda web kaynaklarından elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına yönelik temalar ve kodlama sistemi daha önce bu alanda yapılan çalışmalardan yararlanarak beş alanda kategorize edilmiştir: (1) özgeçmiş ve demografik bilgileri, (2) ortalama bir yıl içindeki öğretim sorumlulukları, (3) öğretimle ilgili olmayan faaliyetleri (4) desteklenen araştırma projeleri ve diğer bilimsel çalışmaları (5) öğretim ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili standartlar. Her iki ülkeden, on üniversite bu çalışma için seçilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları her iki ülkede de fen öğretmenlerinin eğitimcilerinin beş ana alan açısından farklı özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmeni eğitimcileri için oluşturulan standartlar da bu çalışmanın önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın sonuçları; fen bilgisi öğretmeni eğitimcileri için genel standartlar, kalite standartları ve akademik standartları keşfetmek için bir bakış açsısı sağlayabilir.


ABSTRACT
While the value of studying the teacher educators in order to identify differentiating characteristics across various content areas and factors related to reform efforts has been recognized by various authors, the literature indicates that relatively little research has been conducted in this area on science teacher educators. This study was designed to gain a current picture of the characteristics of science teacher educators in Turkey and in the United States focusing on demographic as well as work load variables and compare the current status of these variables to previous findings. Mixed method, including qualitative and quantitative methods, was used in this study. Data was obtained from web resources. A coding system was developed to collect data relevant to identifying characteristics of science teacher educators based on previous studies. The coding system was designed to gather data in five major areas (1) demographic and background information, (2) teaching responsibilities during an average year, (3) non teaching responsibilities, (4) scholarly activity, associated with research projects and publications, and (5) evaluation system and standards for professional development.. From both countries, ten colleges of education/schools of education were selected for this study. The results of this study indicated that the science educators in both countries have different characteristics in terms of five major areas. The actual content of the standard for science teacher educators is an important part of the study. In this context, this paper discusses whether setting explicit standards for science teacher educators would help or hinder efforts to improve the quality of teaching, touching on the viewpoints of student teachers versus professional organizations regarding standards of quality and exploring the implied and explicit standards of academic institutions for science teacher educators in the U.S., in comparison with the less-defined standards currently present in the Turkish educational system.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğiticileri, fen öğretimi, karşılaştırma çalışması, fen öğretmen eğitimcilerinin özellikleri


KEYWORDS: teacher educators, science teaching, comparative study, educators of science teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education