Kemanda Detaşe Yay Tekniği İçin Öğrenme-Öğretme Modeli Geliştirilmesi


Developing a Learning- Teaching Model for Violin Detache Bowing Technique


Dr. Gülşah SEVER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, kemanda detaşe yay tekniğine ilişkin bir öğrenme-öğretme modeli oluşturmak ve bu modelin kullanılabilirliğini test etmektir. Araştırmada bilişsel görev analizi kullanılmıştır. Literatür taraması ve video gözlem yapılmış, uzman görüşleri doğrultusunda başlangıç seviyesinde detaşe öğrenme-öğretme modeli oluşturulmuştur. Modelde; ön koşullar, uygulama öncesi hazırlık, kritik görevler, işlem basamakları ve uygulama önerileri bulunmaktadır. Model; daha önce detaşe tekniğini öğrenmemiş, başlangıç seviyesinde doğru keman duruş ve tutuşuna sahip, yayın tamamını kullanan ve yaydan temel düzeyde ses üretme becerisine sahip olan yedi öğrenciye ‘bireysel öğrenme’ bağlamında uygulanmıştır. Alan uzmanları uygulama videolarını; basamaklarının takibi, kontrolü ve detaşe’nin doğru uygulanması açılarından değerlendirilmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerin modeldeki işlem basamaklarını büyük oranda takip edebildikleri ve detaşe tekniğini uygulayabildikleri gözlemlenmiştir. Yetişkin öğrenciler ergen öğrencilere göre işlem basamaklarını daha kontrollü takip etmişlerdir. Uygulama sonrası; modelin tasarımı, işlem basamaklarının takip kolaylığı ve modelin geliştirilmesi için öneriler konularında öğrenciler ile yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Öğrenciler işlem basamaklarını takip edebildiklerini ancak doğruluğundan emin olmak için geribildirime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.


ABSTRACT
The purpose of the research is to develop a learning-teaching model for the violin detached bow stroke and to test the utility of this model. Cognitive task analysis is used in the research. The learning-teaching model for detached bow stroke has been developed on the light of literature, video observations and expert opinions. The model contains pre-conditions to learn detached stroke, preparation, critical tasks, process steps and practice suggestions. The model was implemented individually to seven beginner students who had correct violin holding, whole bow practice and had basic sounding skills from bow. Experts evaluated videos the angle of following the steps, control behaviours and playing the correct detached stroke. It is observed that the students can follow the process steps widely and play correct detached stroke. Adult students followed the steps much more restrained according to the adolescent students. After application of the model a semi-structured interview was made about design of the model, convenience of the following steps and practice. Students said that they can follow the steps but they need to take feedbacks between the steps to make sure its correction.


ANAHTAR KELİMELER: Keman, detaşe tekniği, bilişsel süreçler.


KEYWORDS: Violin, detached bow stroke, cognitive processes.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education