Çocuk ve Mimarlık: Küçük Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretimi Programı


Children and Architecture: Architectural Design Education for Young Children


Dilek ACER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Amerikan kültüründen Türk kültürüne uyarlanmış olan Çocuk ve Mimarlık Öğretim Programı üzerinde nitel bir inceleme yaparak bu programın Türk öğrencilerin tutumları, davranışları ve tasarım becerilerinin gelişimi üzerindeki etkisini öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı olarak incelemektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Tasarım Öğretimi Programı (Çocuklar ve Mimarlık Öğretim Programı)'nın Türk Kültürüne Uyarlanması, Etkililiği Analizi ve Yaygınlaştırılması” adlı ve 110K269 numaralı bir proje kapsamında yürütülen bu çalışma, 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve Mimarlık Öğretim Programı öncelikle Türk Kültürüne uyarlanmış ve özgün bir program haline dönüştürülmüştür. Uyarlanan program 13 hafta boyunca orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir ilköğretim okuluna devam eden 6-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmıştır. Uygulama sonrasında öğretmenlerden ve çocuklardan programa ilişkin görüşleri alınmıştır. Yapılan nitel analizler sonucunda Çocuklar ve Mimarlık Öğretim Programı’nın çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından ve tasarım becerilerini geliştirmede etkili ve yararlı bir program olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
The purpose of this research was to conduct a qualitative study of the Children and Architecture Education Program carried out among middle-class primary school students aged six to eleven years old studying near Ankara,the capital city of the Republic of Turkey, and to investigate the effects of this program on these students’ attitudes, behaviors and design skills. This study was part of a larger project, "The Adaptation into Turkish Culture of the Design Education Program (Architecture and Education Program for Children), Analysis of Its Effectiveness and Extending the Use of the Program" (Project No. 110K269), funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey between 2010 to 2013. The Children and Architecture Education Program was first adapted for use in the Turkish culture from a model used in the United States. The adapted program was offered for thirteen weeks. Opinions on the program were collected from both teachers and children. Following qualitative analyses, results suggest the Children and Architecture Education Program is an effective and useful tool for social, emotional and cognitive development of children as well as for the development of students design skills.


ANAHTAR KELİMELER: çocuklar, mimarlık, tasarım, eğitim


KEYWORDS: children, architecture, design, education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education