Matematik eğitimi ve ölçülmesi


Yrd. Doç. Dr. Aysun Umay


ÖZET
Matematik ve matematiksel düşünme, günlük yaşamda kapladığı büyük yere karşın dünyanın her yerinde "zor" kabul edilir ve öğretiminde genellikle güçlük çekilir. Matematiğin zorluğu yapısından olduğu kadar ona karşı geliştirilen önyargı ve korkudan da kaynaklanmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, matematik öğretimine yeni bir yaklaşımla matematikteki başarının arttırılabildiğini göstermektedir. Öğrenciyi merkeze alan, onların düşüncelerini korkusuzca söyleyebildiği esnek ve rahat bir ortamda yapılan, herkesin kendi düşünme stratejisini geliştirebilmesine olanak veren ve daha okula ilk gelindiği günden başlayarak günlük yaşamla bağları iyi kurulan bir matematik eğitimi anlayışının, önyargıları aşarak matematiksel düşünebilen ve problem çözen bireyler yetişmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Matematik öğretiminin iyileştirilmesi toplumun tümünü yakından etkileyecektir.


ABSTRACT
Although mathematics and mathematical thinking have important place in daily life, people usually accept it as a difficult subject and a thinking process. Besides teachers come accrose with some difficulties while teaching it. The difficulty of the maths depends on its content as well as the bias and fear towards maths. The recent researches show that the achievement would be increased with a new approach in maths teachingo it is expected that student centered new mathematics teaching approach, which gives the opportunity students to express their opinions easily, enables students to improve their thinking strategies and provides students to connect relation between mathematics and daily life from the first day of the school, contribute to train students as mathematical thinking and problem solving people in spite of its bias. The improvement in maths teaching will directly effect the society as a whole.


ANAHTAR KELİMELER: Matematiksel düşünme; Matematik öğretimi; Matematikte ölçme


KEYWORDS: Mathematical thinking; Maths taeching; Measurement in math.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education