İlköğretim okullarında bireysel ve toplu etkinliklerde (BTE) öğrenci ve öğretmen


Prof. Dr. Gülten ÜLGEN


ÖZET
Bu yazımın amacı, geliştirilen ilköğretim okulları programlarında yer alan, "Bireysel ve Toplu Etkinlikler Saati" nin dayanakları konusunda öğretmenleri bilgilendirmektir. Bu nedenle, öğrencilerin yetenekleri ve/veya yatkınlıkları ve ben kavramı, gelişim, genetik donanım ve tecrübe bağlamında açıklanmıştır. Öğretmenlerin uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla ipuçları sunulmuştur


ABSTRACT
The objective of this paper is to infarın teachcrs about the "Individual and Group Activities Hours" which take place in developed curriculumof primary schools. For this reason, abilities and/ortendencies of students and self concept are explained ın the context of development, heredity and experiences. In order to assist teacher for application, the cIues are presented.


ANAHTAR KELİMELER: Gelişim, Yatkınlık, Ben kavramı, Genetik donanım, Tecrübe.


KEYWORDS: Development, Tendensies, Self concept, hereditv, experiences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education