THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TEACHNICAL EDUCATION ON STUDENT SUCCESS. (ACCORDINO TO TEACMER OPINIONS)


Assoc Prof. Dr. Semra ÜNAL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin başarılannı yükseltmede en iyi eğitim çevresinin nasıl yaratılabileceğini belirlemektir. Bu çalışmada Ohio Columbus 'taki mesleki okullar ziyaret edilmiştir. Bu okulların bütün bölümleri ve öğrenme çevreleri görülmüş- tür. Ayrıca okul müdürleri ya da denetçilerle görüşmeler yapılarak okulun genel durumu, öğrencilerin başarı durumu, fiziki şartları ve okulların gelişmesi için gelecekte nelere ihtiyaçları olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşmeler yanında bilgi toplamak amacıyla bir anket de geliştirilerek, değişik meslek lisesindeki 40 öğretmene uygulanmış- tır. Elde edilen sonuçlara göre; genellikle okullarda görevli olan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu sanayide de deneyimleri bulunan tecrübeli kişilerdir. Mesleki eğitimde öğrenci başarısının yükseltilmesinde motivasyonun, iş içinde öğrenmenin önemli olduğu öğretmenlerce belirtilmıştır. A yrıca başarının yükseltilmesinde öğretmenlerin öğrenci seviyesine ve farklı öğrenme çevrelerine göre, değişik öğ- retim metotları seçerek kullanılmasının da bu yönde etkili olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was how the best environment can be created for optimum performance of the technical education. During these study i visited the career centers in Coumbus Ohio, i have visited all the departments of the schools and seen their environment. And i have made interview with the school presidents or with the school supervisors about the general situation of the school, the success level of the students, the physical conditions and its environment and their needs for the future improvements of their schools. In the study, an questioner was developed to collect the data. The questioner were applied to 40 teachers. According to the results; usually the teachers working in the schools are mostly experienced and have a good level of knowledge in their fields. Most of the teachers have the experience of industrial areas. The suceess level in career centers are extremely high. The schools are also well equipment. In vocational and technological education its importantto motivate the students and let them learn subject during practiee. The teaeher can inerease the suceess level of the studentsby choosing the proper method of teachıng for different environments.


ANAHTAR KELİMELER: Teknik Eğitim, çevre. takımla Öğrenme.


KEYWORDS: Technical Education, environment, team teachıng.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education