BIVOLOJI ÖGRETMEN ADAVLARININ GENEL BIVOLOJI KONULARıNDAKI KAVRAM VANILGILARı


Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA , Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Arş. Gör. Özgül YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı gibi biyoloji öğretim programının temel konularını içermektedir. Yapılan analizlerin sonuçları, öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir.


ABSTRACT
The aims of this study were to determine misconceptions conceming general biology concepts held by prospective teachers and to determine possible reasons of these misconceptions by interviewing with instructors. In this study, General Biology Misconception Test, consisting of 33 questions, was used and administered to 186 prospective teachers. Content of the Test included basic biology concepts such as ecology, plant biology, digestive system, respiration, excretory system, enzyme, diffusion and osmosis, cell division, classification and food web. Analysis of results showed that prospective teachers had considerable degree of misconceptions conceming basic concepts in biology.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram yanılgıları, biyoloji eğitimi, öğretmen adayları


KEYWORDS: Misconceptions, biology education, prospective teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education