CINSIYET FARKı VE DÜŞÜNME YETENEGININ INSANDA DOLAŞıM SISTEMI KAVRAMLARıNı ÖGRENME BAŞARısı ÜZERINE ETKIsI


THE EFFECT OF GENDER DIFFERENCE AND REASONING ABILITY ON THE LEARNING OF HUMAN CIRCULATORY SYSTEM CONCEPTS


Arş. Gör. Semra SUNGUR , Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışma, cinsiyet farkı ve düşünme yeteneğinin öğrencilerin insanda dolaşım sistemi kavramlarıni öğrenmelerine etkisini araştırmayı hedeflemiştir. Düşünme Yeteneği Testi ve İnsanda Dolaşım Sistemi Kavram Testi, 47 lise 2. sınıf öğrencisine, düşünme yetenekleri ve başarılarını belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, cinsiyet farkının başarı testindeki performansı etkilemediğini fakat düşünme yeteneğinin başarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The present study aims to investigate the effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts. Group Assessment of Logical Thinking and the Human Circulatory System Concepts Test were administeredto 47 tenth grade students to determine their reasoning ability and achievement, respectively. Two-way ANOV A was used to analyze the data. The results revealed that while gender difference did not affect the performance on the achievement test, reasoning ability significantly affected students' achievement


ANAHTAR KELİMELER: Düşünme Yeteneği, Cinsiyet Farkı, İnsanda Dolaşım Sistemi.


KEYWORDS: Reasoning Ability, Gender Difference, Human Circulatory System

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education