SINIF ÖGRETMENLERININ MESLEKI GELIşIM UYGULAMALARI ILE ILGILI GÖRÜŞLERI


ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT


Dr. S. Sadi SEFEROĞLU


ÖZET
Bu araştırmaöğretmenlerinTürkiye deki mesleki gelişim uygulamaları ile ilgili görüşlerini ve bu doğrultuda öğretmenlerin, halen var olan mesleki gelişim fırsatlarını, hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlere sunulma derecelerin~ ve yararlılıklarını incelemeye yöneliktir. Araştırmada veri toplamak için bir anket kullanılmıştır. Anket Ankara ilindeki 52 okulda 500 öğretmene uygulanmıştır. Anket sonuçları ilkokul öğretmenlerinin çoğunun hizmet-içi eğitim etkinliklerine bütün meslek hayatları boyunca sadece bir veya iki kez katıldıklarını göstermektedir. Bir diğer çarpicı sonuç ta köyokullarında görevli öğretmenlerin bu konuda daha şanssız olduklarıdır. Sonuçlara göre öğretmenlerin, öğretmenlik becerilerinin geliştirilmesi için kendilerine mesleki gelişim etkinlikleri ile ilgili fırsatların sağlanması gerektiğini düşündükleri de ortaya çıkmıştır


ABSTRACT
This study investigated teachers perceptions of teaeher development practices in Turkey, specifically teaehers' perceptions of the existence of professional development opportunities, and availability of in-service activities and usefulness of those staff development opportunities. A survey was used to eollect data. The population of this study includes all public elementary school teachers in the province of Ankara, Turkey. A representative sample of 500 subjeets from 52 sehools was seleeted. Responses to the study questionnaire indicate that most Turkish elementary school teaehers have participated in in-service training activities only once or twice during their career. The results also show that rural school teachers have been less fortunate in having access to inservice training activities than urban school teachers. The respondents overwhelmingly agreed that teachers need opportunities to improve their teaching skills and knowledge


ANAHTAR KELİMELER: Öğretme. mesleki gelişim. Öğretmenlerin gelişimi, Öğretmen görüşleri. personel geliştirme, ilköğretim, öğretimi geliştirme


KEYWORDS: Teachin, professional development. teacher development. teachers' perceptions. stafl development. elementary school. improving teachinE(.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education