Kimya eğitiminde farklı madde türlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması


COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF ITEMS ON PSYCHOMETRIC CHARECTERISTICS AND STUDENT'S ACHIEVEMENT ON CHEMISTRY EDUCATION


Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Çalışmada aynı hedef davranışa yönelik üç farklı madde tipinde (çoktan seçmeli, kısa cevap ve yazılı yoklama) birbirine denk olarak hazırlanan ve aynı öğrenci grubuna uygulanan Kimya Başan Testleri psikometrik özellikleri ve öğrenci başarıları bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışma Hacettepe Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalında 3. ve 4. Sınıfa devam eden 73 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Sonuçta testler arasında psikometrik özellikler bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı madde tü- ründeki testlerde öğrenci başarısı cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. Öğrenci başarısı incelendiğinde, seçme gerektiren ve kısa cevap gerektiren test arasında, kısa cevap gerektiren test lehine ve kısa cevap gerektiren ve yazılı yoklama arasında da kısa cevap gerektiren test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna karşın çoktan seçmeli ve yazılı yoklama arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır


ABSTRACT
In the study, Chemistry Achievement Tests that are designed to involve three different item types (multiple choice, short answer and essay type) toward the same behaviouralobjective and that are administered to the same group of students were compared in terms of psychometric features and of student's achievement. The study carried on 73 third and fourth class students attending to Hacettepe University, Department of Secondary Science and Mathematics Education. The results obtained as follows: No significant difference was observed among tests with respect to related to their psychometric properties. No significant difference was observed between girls and boys in terms of their achievement according to testing types. A significant difference was observed between multiple choice and short answer tests, short answer and. essay types tests in term of student's achievement in favour of short answer type test.


ANAHTAR KELİMELER: Çoktan Sermeli Test, Kısa Cevap Gerektiren Test, Yazılı Yoklama. Öğrenci Başarısı


KEYWORDS: Multiple-choice test, Short answer type test, Essav I)'pe exam, Chemistrv achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education