YABANCI DIL OLARAK ALMANCA DERSINDE OKUMA BECERIsININ GELIŞTIRILMESI


DIE ENTWICKLUNG DER LESEKOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHY


Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin yabancı dilde okuma alışkanlığını edinme ve geliştirebilmenin, okulda sunulan ders saatleri ve ders kitapları ile sınırlandırılmaması; onların okulda edindikleri bilgi ve becerilerden hareketle okul dışı çalışmalar için yönlendirilmesi konu edilmektedir. Öğrencilerin yabancı dilde okuma alışkanlığı edinme ve geliştirmelerinin okulda başlayan, ancak günlük yaşamda da devam eden bir süreç olduğunun bilincine varmaları, öğretmenlerin, öğrencilerin sınıf dışında da uygulayabilecekleri okuma tekniklerini değişik alıştırmalar yardımıyla sunmasına bağlıdır.


ABSTRACT
In this study, it is stated that the reading habits of the foreign language students should not be limited to course hours and coursebooks but they need to be led for extensive reading done outside the language classrooms so that they can make use of their reading skills gained during the language courses. Students need to be aware of the fact that learning reading in a foreign language is a gradual process and teachers need to equip them with the techniques and strategies that they could apply outside the classrooms.


ANAHTAR KELİMELER: Almanca dersi, okuma yetisi, okuma kitapları


KEYWORDS: Cerman course, reading ability, reading Doaks

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education