ÇEVRIMiÇi DERSLERIN DEGERLENDIRILMESI IçiN PRATiK BiR YAKLAŞıM: IYI ÖGRETIMIN YEDI PRENSiBI


THE SEVEN PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE: A PRACTICAL APPROACH TO EVALUATING ONLINE COURSEs


Kürşat ÇAĞILTAY, Charles R. GRAHAM, Byung-Ro UM, Joni CRANER & Prof. Dr. Thomas M. DUFFY


ÖZET
i 999 yılı güz döneminde Indiana Üniversitesi Öğrenme ve Teknoloji Araştırmalan Merkezinden bir ekip diğer bir üniversitenin dört adet çevrimiçi (online) dersini değerlendirdi. Bu değerlendirme çalışması sonucunda derslerin zayıf ve güçlü yönleri ile ilgili elde edilen bilgiler bir rapor halinde hem derslerin öğretim görevlilerine hem de program yöneticilerine sunuldu. Değerlendirme çalışma-sının temelinde Chickering'e ait "the Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education" makalesi kullanıldı [I]. Bu. yedi prensipe ek olarak derslerin bilgisayar arayüzünün değerlendirmesi için bir dizi kriter de belirlendi. Bu makale çevrimiçi derslerin değerlendirilmesinde yedi prensibin nasıl kullanılacağına dair stratejileri açıklamaktadır. Burada sunulan değerlendirme stratejileri çevrimiçi derslerin değerlendirilmesi konusunda pratik değere sahip olmanın ötesinde çevrimiçi ders yaratmak ve geliştirmek konusunda bilgilenrnek için de kullanılabilir.


ABSTRACT
In the Fall of 1999 a team from the Center for Research on Learning and Technology (CRLT) at IndianaUniversity evaluated four online courses for a large academic program at another institution. The eva1uation provided feedback to individual course instructors as well as informationto the program directors about strengthsand weaknesses of the online courses in their program. The evaluators used Chickering's "Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education" [1] as a framework for their evaluations. In addition, they incorporated some basic guidelines for effective human-computer-interface design into the evaluation. This paper describes some important strategies, for each of the seven principles of good practice, that can be appJ,ieddirectly to evaluation of online courses. The evaiuation strategies presented are not onlyol' practical value in evaluating existing online courses but can alsa be used to inform the design and development of newonline courses.


ANAHTAR KELİMELER: çevrimiçi dersler, uzaktan eğitim değerlendirmesi, insan-bilgisayar-etkileşimi hakkında inançları


KEYWORDS: on-line courses, distance course evaluation. hııman-computer-interaction.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education