ÖTEKI MATEMATIK


THE OTHER MATHEMATICS


Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Matematik herkesin en azından zorunlu temel eğitime başlandığında karşılaştığı, sevdiği ya da nefret ettiği, belki de korktuğu bir ders, bir bilim dalıdır. Toplum içinde yaygın olarak tanınan matematiğin ne olduğunu gerçekten de biliyor muyuz? Oysa matematiği sevmek, anlamak ve öğrerırnek her şeyden önce onu doğru tanımakla başlar. Eğer matematik yaşamımızı kolaylaştı- ran, bize günlük yaşamımuda her an karşımıza çıkan problemlerle baş edebilmek için mantıklı, akılcı düşünmenin yollarını açan, olayları daha tutarlı, daha yansız değerlendirebilmemizi sağlayan, yaşamımızı renkli, eğlenceli kılan bir destekse onu anlamaya çalışmak tercihten öte, sorumluluk haliııı almaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda yayınlanan popüler bilim kitaplarının da katkısıyla daha çok tartı- şı1maya başlanan "matematik nedir?" sorusuna yanıt aranmaktadır.


ABSTRACT
Mathematics is a lesson; a field of science, which most people like or hate or most probably afraid of when faced with. Although it is this much in our life whether it is known in its real aspects is doubtful. It is elear that to be fond of mathematics, to be able to understand it, and consequently learn it depends mostıyon recognizing its aspect truly. if mathematics makes ones life easier, gives one a way to be able to think logically, reasonably to cope with his/her daily life problems, moreover, supports him as an aid for evaIuating events objectively and consistently and makes ones life not only colorful but also enjoyable, then trying to understand mathematics is a responsibility more than a choice. In this study, an answer to "what mathematics is" will be searched, which is also being discussed more during the last years by popular science books.


ANAHTAR KELİMELER: matematik, matematiksel düşünme, matematiğin özellikleri


KEYWORDS: mathematics, mathematical thinking, characteristics of mathematics.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education