iLKÖGRETiM MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ORANTısAL AKıL YÜRÜTME BECERiLERi ÜZERiNE NiTELiKSEL BiR ÇALIŞMA


A QUALlTATIVE STUDY ON THE PROPORTIONAL REASONING SKILLS OF THE PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS


Arş. Gör. Oylum AKKUŞ ÇIKLA & Arş. Gör. Asuman DUATEPE


ÖZET
Bu çalışmada birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, orantısal akıl yürütme becerileri, oran-orantı içeren problemlere getirdikleri çözüm stratejileri, görüşmeler yolu ile araştınlmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin oran-orantıyla ilgili soruları çözebilirken, bu kavramları tanırnlayaınadıkları görülınüştür. Öğretmen adaylarının, soruların gerektirdiği işlemsel becerileri taın olarak gösterirken, aynı soru için gereken kavraınsal bilgiye sahip olmadıkları da gözlenmiştir.


ABSTRACT
In this study, the skills of proportion al reasoning and the solution strategies for the problems involving ratio and proportions of preservice teachers were examincd. The findings showed that, even tough the preservicc mathematics teachers solved the ratio and proportion problems, they did not give definitions of the concepts and did not have eoneeptual knowledge about this topic.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen adayları, oran, orantı, orantı- sal akıl yürütme


KEYWORDS: preservice teachers, ratio, proportion, proportional reasoning.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education