PROJE TABANLI ÖGRENME


PROJECT BASED LEARNING


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


ÖZET
Proje tabanlı öğrenme, projeyi alt yapı unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme, kurgulama demektir. Düşünme, hayal etme ya da kurgulama tabanında yükselen bir öğrenme anlayışı ise, kendi öğrenmesinin sonım1uluğunu üstlenmiş, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörüro Bu çalışma, bireylere kazandıracağı nitelikler açısından oldukça önemli olan proje tabanlı öğrenme anlayışının öngördüğü öğrenme sürecini açıklamak amacıyla gerçekleştirimiştir.


ABSTRACT
Project based learning is alearning approach that considers project as a part of infrastnıcture. Project means thinking, imajing and fictioning. if project based learning based on thinking, imajing and fictioning, it underlines to train creative individuals who take responsibilities of theirown learning. Project based learning is very important for qualities of the individuals' behaviours and it requires different learning process. This study will be realized in order to explain characteristics of this process


ANAHTAR KELİMELER: Proje Tabanlı Öğrenme, Proje Yaklaşımı, İnternet Projeleri,


KEYWORDS: Project Based Learning, The Project Approach, İnternetProjects

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education