ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMiNDE ÖGRENMEYi VE ÖGRETiMi KOLAYLAŞTıRAN ÖZELLiKLER


ASPECTS THAT CONTRIBUTE TO TEACHING AND LEARNING IN THE EARLY CHILDHOOD YEARS


Doç. Dr. Belma TUĞRUL


ÖZET
Bu makalede çocuklann öğrenmesini kolaylaştı- racak, öğrenme ve öğretim ilke ve yöntemlerinden bazılanna ait özellikler sunulmuştur. Çocuklann öğrenim gereksinimleri nelerdir? Çocuğun doğuştan getirdiği özellikleri ve çevrenin kendisine sunduğu olanaklann niteliği, çocu- ğun öğrenmesini nasıl etkilemektedir?


ABSTRACT
In this artiele, same aspects of learning and teaching principles that contribute to the leaming of children have been proposed. What are the educational needs of children? How do the in note properties that come through birth and the qualities of the environmental offer his affect learning?


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi, öğrenme, öğretIne, öğretmen, sımf yönetimi


KEYWORDS: preschool, learning, teaching, teacher . class management

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education