KUANTUM FlzlolNIN TÜRKÇE OKUL KITAPLARıNDAKI KRITiK ANALizi


KRITISCHE ANALYSE DER QUANTENPHYSIK IN TÜRKISCHEN SCHULBÜCHERN


Dr. Ahmet İlhan ŞEN & Prof. Dr. Hartmut WIESNER


ÖZET
Ortaöğrenim fizik derslerinin genel hedeflerinden birisi; öğrencilerin öğrenimIeri boyunca, fiziğin geniş uygulama alanlarını anlayabilmeleri için gerekli olan temel kavram ve ifadeleri öğrenmelerini sağlamaktır. Ancak başarılı bir eğitim için öncelikle, bu kavram ve ifadelerin arasındaki ilişkileri anlaşılır şekilde kapsayan içerikli bir program ve bunu destekleyen ders kitap ve materyallerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Türkiye'de ortaöğretim kurumlarının genelinde okutulan Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarından Lise 3 fizik kitabı, bilimsel içerik ve anlaşılırlık açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan, söz konusu kitapta gerek bilimsel bakımdan eksik kavramların, gerekse hatalı ilişki ve benzetmelerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca konuları aktarmada ifadelerin yeterince açık olmadığı görülmüştür.


ABSTRACT
One of the general aims of the secondary school physics courses is to ensure that students learn the basic concepts and expressions which are necessary to understand wide application areas of physics in their learning process. However, there is a need for a curriculum which includes these concepts and expressions and their relations among them and textbooks and materials which supports this kind of curriculum for a successfuL. In this study, senior high school Physics textbook by Ministry of Education which is used in most of the secondary schools in Turkey is analyzed for its scientific content and comprehensibility. According to the evidenee, there are deficiencies in its scientific content and wrong relations among concepts and associations in this textbook. Moreover, it is observed that expressions are insufficient in expressing the topics


ANAHTAR KELİMELER: Türkçe Ders Kitapları, Kuantum Fiziği Dersleri, Modem Fizik.


KEYWORDS: Turkish textbooks, Quantuın Physics course, Modem Physics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education