LisELERDE COGRAFYA ÖGRETiMiNDE ARAÇ, GEREÇ, MATERYAL KULLANIMI VE ÖNEMi


THE IMPORTENCE AND USAGE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY DEVICES AND MATERIALS IN GEOGRAPHY TEACHING IN HIGH SCHOOLS


Öğr. Gör. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


ÖZET
Eğitim, öğretim sürecinde görme duyusunun öğrenmeye etkisinin fazla olduğu bilinmektedir. Bu yüzden coğrafya öğretiminde de etkin öğrenme için bazı coğrafi olayların yerinde incelenmesinin yanında sımf ortamında çeşitli araç, gereç ve materyallerin kullanımı zorunludur. Bu araştırmada liselerde coğrafya öğretiminde kullamlan araç, gereç ve materyaller ile kullanım sıklığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sadece fiziki haritaların gerekli olan her derste % 50'lik bir oran ile kullanıldığı, diğer araç, gereç ve materyallerin ise yeterince kullanılmadığı görülmüştür. Coğrafya öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştırmanın en iyi yollarından biri araç, gereç ve materyalleri gerekli olan her derste kullanmak olduğu gibi, bunların öğrenciler tarafından kolayca görülebileceği bir yerde bulundurulmaları daha uygun olacaktır. Bunu sağlamanın en güzel yolu okullarda coğrafya dersliklerinin oluşturulmasıdır.


ABSTRACT
n educational and instructional processes, visual sense has great effect on leaming. Therefore, addition to the examination of the geographical phenemenons in the field, use of different educational materials is a must for the effective geography education. in this study, it is investigated that what kind of educational materials have been used in geography courses in high schools. Usage frequency of these materials in the courses are also questioned. According to the results, phsical maps are used by the half of the participants. However, other materials are not used sufficiently. Using the technology, devices and materials provides effective geography education. In addition to this, these materials should be kept in the accesable area, for the students. The best way to do this is establishing separate geography classes of the schools.


ANAHTAR KELİMELER: Coğrafya öğretimi, araç, gereç, materyal kullanımı.


KEYWORDS: Geography teacrnng, edueationaltechnology, device, materia

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education