KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERIN EVDE ENERJi TASARRUFU YAPMA DAVRANıŞ AMAÇLARıNıN PLANLANMIŞ DAVRANıŞ TEORisi YARDıMıYLA ARAŞTIRILMASI


RESEARCH ON ABOUT ENERGY SAVING OF INTENTION TOWARD THE BEHAVIOUR AT HOMES FOR MALE AND FEMALE STUDENTS BY THE APPLICATION OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR


Dr. Sinan ERTEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufu yapma davranış amaçlarını PDT (Planlanmış Davranış Teorisi) yardımıyla açıklamaktır. Araştırmada, kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufuna kar- şı olan "Tuıumları", "Kişisel Normları", "Varsayılan Davranış Kontrolleri" ve "Davranış Amaçları" arasındili fark incelenmektedir. Araştırma sonucunda söz konusu faktörlerin Davranış Amacı üzerine olan etkilerinin kız ve erkek öğrencilerde ilginç farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to explain the intentions of behaviours of female and male students about saving energy at home. Differences among theİr "attitudes", Subjective Norms", Perceived Behavioral Control" and the Intention of Behaiour" about saving energy at home are examined in this research. The results of the present study show that the effects of the abovementioned factors on the intention of behaviour reveal statistically significant differences among female and male students.


ANAHTAR KELİMELER: Enerji tasarrufu, çevreye yararlı davranışlar.eşeyler arası farklılıklar, Planlanmış Davranış Teorisi.


KEYWORDS: Saving energy. useful behaviours about the environment, differences between sexes, the theory of planned behaviour .

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education