ALMAN DiLi EGiTiMi ANABiLiM DALLARıNDA ÇEvIRINiN ÖNEMi VE iŞLEVI


DIE BEDEUTUNG UND FUNKTION DES UBERSETZENS IN DER DEUTSCHDIDAKTIK


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ


ÖZET
Bu çalışmada, Eğitim Fakültelerinin Alınan Dili Eğitimi Anabilim Dallan programında yer alan çeviri derslerinin verimliliğini artıracak yöntem araştırması yapılmıştır. Bilindiği gibi, Çeviri derslerinin asıl hedefi, yabancı dil edinimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Ancak bu hedefe ulaşması beklenen öğrenci grubunun özellikleri ve gereksinimleri dikkate alındığında, hedef dilden hareket etmek yerine ana dil-hedef dil bağlantısıyla çalışmanın verimliliği artırdığı saptanmıştır. Bu durumda, hedef yabancı dilbilgisinin yanı sıra ana dilbilgisinin de harekete geçirilınesine dayanan karşılaştırmalı dilbilgisi yöntemine yer verilınelidir. Bu araştırmada, karşılaştırmalı dilbilgisi yönteminden yararlanılarak yan cümleler konusunda yapılan bir çeviri dersinin, bilişsel öğrenmeyi teşvik ettiği, öğrenme kolaylığı sağladığı ve çeviride olası hatalan önlediği sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
As it is known, the basic aim of the translation courses is to contribute to the acquistion and the improvement of foreign languages. However, when the characteristics and needs of the leamers, who are supposed to reach this aim are taken into consideration, it is much better to keep the mother tongue-target language interrelations in mind rather than starting off from the mother tongue. Therefore, a contrastiye analysis, which focuses on the grammar of not only the target language but also the mother tongue proves necessary. in this study, it has been concluded that a translation course on subordinate elauses and which is based on a contrastiye grammar approach encourages cognitive learning, provides ease of leaming and prevents translation mistakes.


ANAHTAR KELİMELER: Çeviri Dersleri, Karşılaştırmalı Dilbilgisi Yöntemi, Bilişsel Öğrenme


KEYWORDS: translation courses, contrastive grammar approach, cognitive learning.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education