SOLAKLIK ILE GEOMETRIYE YATKıNLIK ARASıNDAKi ILIşKi


HE RELATIONSHIP BETWEEN LEFT-HANDEDNESS AND APTITUDE IN GEOMETRY


Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Nevin MAHİR & Doç. Dr. Şükrü TORUN


ÖZET
Bu çalışmada, sayıların geometrik şekiller ile temsil edilmesi durumunda, bu sayıların algılanma süresinde, sol elini kullanan kişiler(solaklar) ile sağ elini kullanan kişiler arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan deneyler, sol elini kullanan kişilerin, düzgün çokgenlerin köşe sayısını, sağ elini kullanan kişilere göre daha kısa sürede algıladıklarını göstermektedir. Görülen bu farklılık, sol elini kullanan kişilerin "geometriye yatkın" olduğunu düşündürmektedir.


ABSTRACT
The present studyaimed at investigating if there is a difference between left-handed and right-handed people in the pereeption time of numbers represented by geometric shapes. The findings of the study indicated that the left-handed pereeived the number of corners in regular polygon in a shorter time compared with the right-handed. This differenee reveals that the left-handed shows an aptitude in geometry.


ANAHTAR KELİMELER: Solaklık, Geometriye yatkınlık, Sayıların algılanma süreleri.


KEYWORDS: Left-handedness, Aptitude ın geometry, Pereeption time of numbers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education