Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi


INVESTIGATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROBABILITV ACHIEVEMENT, ATTITUDES TOWARD PROBABILITV AND MATHEMATICS WITH RESPECT TO GENDER


Doç. Dr. Safure BULUT, İ. Elif YETKİN & Sibel KAZAK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumları- nı einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiş- tir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yönelik tutumlarının ortalamaları arasında kızlar lehine bir fark bulunmuştur. Kız ve erkeklerin olasılığa yönelik tutumlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Kızların olasılık başarıları, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır. Erkeklerin olasılık başarıları ile olasılığa yönelik tutumları arasında, olasılığa yönelik tutumları ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş iken bu kişilerin olasılık başarıları ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrencilerine yanlış izlenim vermeleri önlendiğinde, bu kişilerin kız öğrencilerinin olasılık başarılarına, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarına olumlu katkıda bulunmaları sağlanabilir


ABSTRACT
The purpose of the present study was to investigate probability aehievement, attitudes toward probability and mathematies of senior prospeetive mathematies teaehers enrolled in Secondary Mathematies Teaeher Edueation Programs. In order to test the hypotheses, MannWhitney U Test or Pearson eorrelation were used. Af ter the analyses, while it was found that there was a statistically signifieant mean differenee on probability achievement in the favor of male prospeetive mathematies teaehcrs, it was found that there was a signifieant mean differenee on attitudes toward mathematies in the favor of girls. It was found no signifieant mean differenee on attitudes toward probability with respeet to gender. Therc were no signifieant relationships among girls' probability aehievement, attitudes toward probability and mathematics. Wbile it was found significant relationships between boys' probability aehievement and their attitudes toward probability, and between their attitudes toward probability and mathematics, it was found no significant relationship between boy s ' probability achievement and their attitudes toward mathematics. When the prospeetive teaehers beeome a teaeher, wrong impressions toward their stııdents are prcvented so that they can make positive contribution toward their female students' achievement in probability, and attitudes towards probability and mathematies.


ANAHTAR KELİMELER: Olasılık, Matematik:, Başan, Tutum, Cinsiyet


KEYWORDS: Probability, Mathematics, Achievement, Attitudes, Gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education