Farklı Ulusların İngilizce Öğrenme Stratejileri: Askeri Ortamda Bir Çalışma


English Learning Strategies of Various Nations: A Study in Military Context


Assist. Prof. Dr. Ekrem SOLAK


ÖZET
Son yıllarda başarılı İngilizce öğrenicilerinin nasıl başarılı olduğu bilim adamları ve araştırmacıların başlıca ilgi alanı olmuştur. Bu nedenle, bu çalışma farklı uluslardan ingilizce öğrenen askeri personelin ingilizce iletişimde başarılı olmak için hangi dil öğrenme stratejilerini kullandığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmaya dünyanın farklı merkezlerinde görev yapan 14 farklı ulustan 56 personel katılmıştır. Denekler Belçika, İspanya ve Türkiye’de bulunmaktadır. Araştırma hakkında veri toplamak için Dil Öğrenme Strateji Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, bir dilin doğal konuşmacısı başarılı bir dil öğrenicisi olmak için az veya çok öğrenme stratejisi kullanmasına rağmen, her yönüyle öğrenme stratejilerini kullanmada diğerlerinden daha başarılı değildir. Ancak, bazı doğal konuşmacıların diğerlerine göre daha sık öğrenme stratejileri kullandığı ifade edilebilir.


ABSTRACT
How successful learners learn English has been one of the primary interest of scientists and researchers in recent years. Therefore, this study aimed to determine what language learning strategies the military personnel from different nations used while learning English. 56 subjects from 14 different nations deployed in three different military settings in the world participated in the study. Strategies Inventory of Language Learning was used to collect data about the research. According to the result of the study, although a native speaker of a language more or less used learning strategies to be a successful language user, heshe was not much better than the others at using learning strategies in every aspect. However it can be stated that some native speakers used language learning strategies more frequently than others


ANAHTAR KELİMELER: İngilizce öğrenme stratejileri, askeri ortamda öğrenme stratejileri, farklı ulusların dil öğrenme stratejileri


KEYWORDS: English learning strategies, learning strategies in military context, learning strategies of various nationals

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education