Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri


USE OF INTERNET BY TEACHERS AND THEIR OPINIONS ON THE ISSUE


Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bu çalışmada öğretmenlerin internet kullanım amaçları ve internet kullanımı konusunda öğretmen görüş- leri ele alınmıştır. Öğretmenlerin internet kullanım amaçlarını ve internet konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir . Çalışmaya katılan öğretmenlerin sadece % 9'u internet kullanmaktadırlar. İnternet, öğretmenler tarafından en fazla iletişim amaçlı (e - posta, sohbet gibi) kullanılmaktadır.


ABSTRACT
n this study use of internet by teachers and their opinions on the issue have been examined. A questionnaire was developed by the researcher in order to define to use of internet by teachers and their opinions on the issue. Only 9% of the teachers in the study have used internet. Internet was generally used for communication (such as e - mail, chat).


ANAHTAR KELİMELER: internet, eğitim, öğretmen eğitimi


KEYWORDS: internet, education, teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education