CİNSİYET VE SINIF DÜZEYİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ


INVESTIGATING STUDENTS’ LOGICAL THINKING ABILITIES: THE EFFECTS OF GENDER AND GRADE LEVEL


Res. Ast. Ayşe YENİLMEZ, Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR & Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA


ÖZET
Bu çalısmanın amacı cinsiyet ve sınıf düzeyinin ögrencilerin mantıksal düsünme yetenegi üzerine etkisini arastırmaktır. Çalısmaya toplam 174 altı, yedi ve sekizinci sınıf ögrencisi katılmıstır. Ögrencilerin mantıksal düsünme yetenegini Mantıksal Düsünme Yetenek Testi (TOLT) ile ölçülmüstür. Cinsiyet ve sınıf farkının mantıksal düsünme yetenegi üzerindeki etkisini olçmek için iki yönlü çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıstır. Sonuçlar, hem sınıf düzeyinin hem de cinsiyetin mantıksal düsünme yetenegi üzerinde anlamlı bir fark yaratttıgını göstermistir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of gender and grade level on students’ logical thinking abilities. A total of 174 sixth, seventh, and eighth-grade students participated in the study. Test of Logical Thinking (TOLT) was administered to determine students’ reasoning abilities. A two-way multivariate analysis of variance (MANOVA) was conducted to determine the effect of grade level and gender on five reasoning modes. Results revealed a statistically significant effect of grade level and gender on reasoning ability.


ANAHTAR KELİMELER: mantıksal düsünme yetenegi, cinsiyet, sınıf düzeyi


KEYWORDS: logical thinking ability, gender, grade level

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education