İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: bir öğretim deneyi


FOURTH AND FIFTH GRADE STUDENTS’ LEVELS OF USING PROBLEM SOLVING STRATEGIES: A TEACHING EXPERIMENT


Ars. Gör. Yeliz YAZGAN & Yrd. Doç. Dr. Jale BİNTAS


ÖZET
Bu çalısmada 4. ve 5. sınıf ögrencilerinin problem çözme stratejilerini ögrenimi ve kullanımı incelenmektedir. Bu çalısma deneysel bir çalısmadır ve arastırmayı gerçeklestirmek için ilk olarak Bursa ili Süleyman Cüra lkögretim Okulu’na devam eden 4. ve 5. sınıf ögrencilerinden deney ve kontrol grupları seçilmistir. Çalısılacak stratejiler tahmin ve kontrol, iliski arama, sekil çizme, geriye dogru çalısma, problemi basitlestirme ve sistematik liste yapma olarak belirlenmistir. Deneysel çalısmada, bahsedilen stratejilerin her biri ögretilmis ve ögrencilerden bu stratejilerle ilgili problemleri çözmeleri istenmistir ve bu ortamının etkisini ölçmek için bir ön test, son test ve kalıcılık testi uygulanmıstır. Deneysel çalısmalar devam ederken, kontrol grubu normal derslerini izlemistir. Arastırmanın bulguları özetle asagıdaki gibidir: 1- lkögretim 4. ve 5. sınıf ögrencileri bu konuda bir egitim almamıs olmalarına ragmen bazı problem çözme, stratejilerini informal olarak kullanabilmektedirler. 2- Problem çözme stratejileri 4. ve 5. sınıf ögrencileri tarafından ögrenilebilmektedir ve verilen strateji egitimi her iki sınıfta da problem çözme basarılarını olumlu yönde etkilemistir.


ABSTRACT
The aim of this study was to examine the 4th and 5th grade students’ learning and using of problem solving strategies. In this experimental study, first experimental and control groups were chosen from 4th and 5th grade students attending Süleyman Cüra Primary School in Bursa. Strategies were determined as guess and check, look for a pattern, make a drawing, work backward, simplify the problem and make a systematic list. During the experimental study, every strategy was taught to experimental group and students were asked to solve each problem on these strategies. Then, a pretest, posttest and retention test was applied. Students in the control group attended their traditional courses. The findings of the study are as follows: 1- It was observed that 4th and 5th grade students can informally use problem solving strategies without any training. 2- Strategies can be learned by 4th and 5th grade students and training had a positive effect on students’ problem solving success


ANAHTAR KELİMELER: problem, problem çözme, problem çözme stratejileri, rutin olmayan problem


KEYWORDS: problem, problem solving, problem solving strategies, nonroutine problem

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education