,STOLPERSCHRITTE’ ADLI GENÇLİK ROMANININ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERSLERİNDE İSLENMESİ


EINSATZ DES JUGENDROMANS ‚STOLPERSCHRITTE’ IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT


Lecturer. Dr. Serife ÜNVER


ÖZET
Yabancı dil ögretiminde edebi metinlerden yararlanılması, ögrencinin sözcük dagarcıgını genisletmek, bakıs açısını farklılastırmak, dil becerilerine akıcılık kazandırmak açısından çok önemlidir. Fakat edebi metin türlerinden roman, kapsamı nedeniyle her zaman okutulmaktan kaçınılan bir tür olmaktadır. Halbuki kısa türlerin yanı sıra hedef grubun kosullarına uygun romanların da yabancı dil derslerinde daha çok ele alınması ve sınıfta islenmesi ögretimde verimlilige yol açacaktır. Bu çalısmada, Alman gençlik edebiyatından bir roman örnek verilerek yabancı dil olarak Almanca derslerinde romanın ögretim boyutu ele alınmıstır. Kapsamlı olmasına ragmen romanların da hedef, teknik ve çalısma biçimlerinin planlanması vb. gibi iyi bir hazırlık süreciyle sınıfta islenmesinin mümkün olabilecegi sonucuna varılmıstır.


ABSTRACT
Use of literature is important in foreign language teaching for the development of students’ vocabulary and perceptions, and to make students’ language skills fluent. However, because of its content, novel has often been discarded while using it in the classroom. On the contrary, along with some shorter forms, using those novels that are applicable to students’ conditions can cause productivity in foreign language classrooms. The novel’s teaching dimensions is included in this study by giving a novel from German youth literature as an example. It is concluded that despite its content, as long as they are well-planned in terms of their target, technical and teaching properties, novels can be used successfully in foreign language classrooms.


ANAHTAR KELİMELER: roman, edebiyat, yabancı dil ögretimi, gençlik edebiyatı


KEYWORDS: novel, literature, foreign language teaching, youth literature

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education