MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS


Doç. Dr. Aysun UMAY & Öğrt. Yıldız KAF


ÖZET
Matematiksel akıl yürütme, hem kalıcı hem de gelismeye açık bir matematigin olusmasını saglar. Sınıfta sık sık kusurlu akıl yürütmelerle karsılasılır. Kusurlu akıl yürütme, yanlıs sonuçlara da ulassa, ögrencilerin nasıl düsündügünün ipuçlarını veren akıl yürütmelerdir. Genellikle dogru düsünebilen ögrencilerde, özellikle matematigin önemli kavramlarında ortaya çıkar ve bizi kavram yanılgılarının kaynagına götürür. Bu arastırmada “İlkögretim ikinci kademe ögrencileri ne gibi kusurlu akıl yürütmeler yapmaktadır?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Arastırma, Çubuk Atatürk İkögretim Okulu’nda okumakta olan toplam 90 ögrenci üzerinde yürütülmüstür. Verilerin toplanması için arastırma grubunda bulunan ögrencilerden, verilen dört problemi çözmeleri istenmistir. Kusurlu akıl yürütmelerde karsılasılan durum, ögrencilerin akıl yürütme sürecini henüz tamamlamadan sona erdirmeleri ya da kavramsal eksikliklerinden dolayı, alıstıkları kalıp çözümlere yönelmeleri biçimindedir. Genel olarak, ögrencilerin zayıf akıl yürütme yüzdelerinin en yüksek düzeyde oldugu, bunu kusurlu akıl yürütme yüzdesinin izledigi; dogru akıl yürütme yüzdesinin ise en düsük düzeyde kaldıgı görülmektedir. Arastırma sonuçlarında, sınıflar arasında kayda deger bir farkla karsılasılmamıstır.


ABSTRACT
Mathematical reasoning provides an opportunity for permanent and developing mathematics. In classrooms, flawed reasoning can be often encountered. Although flawed reasoning leads to wrong answers, this reasoning is an important clue for students’ mathematical thinking. This reasoning can be met, particulary for the students who reason correctly, and for the crucial mathematical concepts, and it leads us to the sources of the misconceptions. This study attempted to respond to the question of “What kind of flawed reasoning styles had the elementary students?”. This study was conducted with 90 students from Çubuk Atatürk Elementary School. The subjects were required to solve four problems related to the flawed reasoning in mathematics. The flawed reasoning among the students were encountered in the case of having tendencies to the common solution types of the students and ending the reasoning process without fully completing it. Generally, the poor reasoning was at the highest level, this was followed by the flawed reasoning, and the correct reasoning type was at the lowest level. There was no remarkable difference between the classrooms.


ANAHTAR KELİMELER: akıl yürütme, kusurlu akıl yürütme, zayıf akıl yürütme


KEYWORDS: reasoning, flawed reasoning, poor reasoning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education