ÇOKLU ZEKA KURAMI TABANLI ÖGRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISI TUTUMLARI VE HATIRDA TUTMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


THE EFFECTS OF INSTRUCTION BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON STUDENTS’ SCIENCE ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND RETENTION OF KNOWLEDGE


Ars. Gör. Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA & Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU


ÖZET
Bu arastırmada, fen bilgisi ögretim programında Isı ve Isının Maddedeki Yolculugu ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretimin ögrencinin fen basarısı, fene karsı tutumu ve hatırda tutma üzerindeki etkileri arastırılmıstır. Arastırma deneysel bir çalısma olup, 2002-2003 ögretim yılının II. Döneminde Buca Meskure Samlı İlkögretim Okulu besinci sınıf ögrencileri ile 5 hafta süresince yürütülmüstür. Besinci sınıflardan 2 sube rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmistir. Kontrol grubunda dersler geleneksel sekilde islenirken, deney grubunda Çoklu Zeka Kuramına dayalı olarak hazırlanmıs ders planları ile islenmistir. Arastırmada öntestler bagımsız gruplar için t testi ile, diger testler ise Tekrarlayan Ölçümler için Anova testi ile SPSS 10.0 paket programı kullanılarak analiz edilmistir. Sonuç olarak, Çoklu Zeka Kuramının besinci sınıf ögrencilerinin fen basarılarında ve ögrenilen bilgilerin kalıcılıgında anlamlı bir etkisi bulunurken, fene yönelik tutumlarında anlamlı bir etkisi bulunmamıstır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of Heat unit developed according to the principles of Multiple Intelligence Theory and that with traditionally designed science instruction on students’ science achievement, attitudes toward science as a school subject and retention of knowledge. This experimental research was conducted in the second term of 2002-2003 educational year with fifth graders in Buca Meskure Samlı Elementary School and lasted for five weeks. Two classes were randomly selected. The experimental group was instructed through multiple intelligence strategies whereas the control group was utilized by traditional methods. The analyses with t-test for independent groups and ANOVA for Repeated Measures revealed the following: There is significant difference between the effect of instructional strategies used according to the principles of Multiple Intelligence Theory and that of traditional designed science instruction in the favor of the experimental group on understanding of science knowledge and on students’ retention of knowledge. On the other hand, no effect in terms of students’ general attitudes toward science was found.


ANAHTAR KELİMELER: çoklu zeka kurami, fen egitimi, fene yönelik tutum


KEYWORDS: multiple intelligence theory, science education, attitude toward science

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education