“KOVALENT BAGLAR” KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GDERLMESNDE YAPILANDIRMACILIGA DAYALI BİR AKTİF ÖGRENME UYGULAMASI


AN ACTIVE LEARNING APPLICATION BASED ON CONSTRUCTIVISM TO REMEDY MISCONCEPTIONS ON “COVALENT BONDING”


Ögr. Gör. Dr. Raziye Öztürk Ürek & Prof. Dr. Leman Tarhan


ÖZET
Ögrencilerin, kimya derslerindeki soyut kavramları yanılgıya düsmeden yapılandırmaları onların bu dersteki basarılarını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, ögrencilerin yasadıkları kavram yanılgılarının giderilmesi veya olusumunun engellenmesinde, mevcut yanılgıların belirlenerek olusum nedenlerinin irdelenmesi ve bu verilere dayalı yeni materyallerin üretilmesi büyük önem tasımaktadır. Dolayısıyla, özellikle son yıllarda yapılandırmacılıga dayalı aktif ögrenmeye yönelik arastırmaların ön plana çıktıgı görülmektedir. Lise-1 kimya programında ögrencilerin anlama zorlugu çektikleri ve kavram yanılgıları yasadıkları konulardan biri de Maddenin Yapısı Ünitesindeki “Kovalent Baglar”dır. Gerçeklestirilen arastırmada, Lise-1. sınıf Maddenin Yapısı Ünitesinin tamamlanmasını takiben 32 kisilik bir ögrenci grubuna, “Kovalent Baglar” konusuyla ilgili mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi amacıyla 9 u çoktan seçmeli ve 5 i açık uçlu toplam 14 sorudan olusan bir ön-test uygulanmıs ve sözlü görüsmeler yapılmıstır. Ardından, “Kovalent Baglar” konusuna yönelik yapılandırmacı modele dayalı bir rehber materyal hazırlanmıstır. Rehber materyalde; ünite ile ilgili nedenniçin irdelemesi ön planda tutulmus; konu ile ilgili yeterince sekil, fotograf ve grafiklerin verilmesine özen gösterilmis; isbirlikli ögrenme etkinlikleri ve deneysel uygulamalara, bilgisayar animasyonlarına ve okuma parçalarına yer verilmistir. Rehber Materyalin uygulanması sonrasında son-test uygulanmıs, ögrencilerin ve ögretmenlerin hazırlanan rehber materyal uygulamasına yönelik görüsleri alınmıstır. statistiksel olarak degerlendirilen test sonuçları, hazırlanan rehber materyalin belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde basarılı oldugunu göstermistir.


ABSTRACT
Construction of the abstract concepts in chemistry without having error is one of the most important factors that effect students’ achievement in chemistry classes. So, it is very significant to determine existing misconceptions and discuss the reason for them and also prepare new materials depending on these findings for remedying and preventing formation of students’ misconceptions. Therefore, especially in the recent years, it is seen that the research according to active learning depending on constructivism has become foreground. One of the subjects in which students have some misconceptions and misunderstandings is “Covalent Bonding” in the Structure of Matter Unit in 9th grade chemistry curriculum. In this study, a pre-test consisting of 5 open-ended and 9 multiple-choice, totaling 14 questions, was applied to 32 students following the learning of chemical bonding. In addition, we interviewed some of the students to define their existing misconceptions pertinent to this subject. Then, a new guide material was developed based on constructivist model about Covalent Bonding. In the guide material, reasoning was encouraged; images, photographs and graphics about the subject as well as cooperative learning and experimental activities, computer animations and reading passages were given. After the application of the guide material, a post-test was administered, and students and teachers were interviewed about the guide material. Post-test revealed that the developed guide material was successful in remediation of the determined misconceptions in Ionic Bonding.


ANAHTAR KELİMELER: kavram yanılgısı, kimyasal baglar, kovalent bag, aktif ögrenme, yapılandırmacılık


KEYWORDS: misconception, chemical bonding, concepts of covalent bonding, active learning, constructivism

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education