Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım


A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education


Assist. Prof. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ & Prof. Dr. Nuray GİRGİNER


ÖZET
İstatistiksel yazılımlar, üniversitelerdeki istatistik derslerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda istatistik yazılımlarının iyileştirilerek geliştirilmesi, bu kurumlarda verilen istatistik eğitimini de büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı, eğitim başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılan istatistiksel yazılımların seçimi için nicel ve nitel kriterlerin bir arada değerlendirildiği bir model geliştirmektir. Çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Gri İlişkisel Analizin (GİA) birlikte kullanımıyla bütünleşik bir model önerisinde bulunulmuştur. Söz konusu modelin etkililiğini ortaya koyabilmek için, gerek kullanıcı gerekse programcı olarak uzman olan akademisyenler ve programcılardan oluşan beş kişilik bir ekiple bir örnek olay uygulaması yapılmıştır. Kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için AHS, en uygun istatistiksel yazılım seçimini gerçekleştirmek için ise GİA kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, en yüksek önceliğe sahip olan ana kriterin analiz özellikleri, en düşük önceliklere sahip olan ana kriterlerin ise finansal özellikler ile satıcı firma özellikleri olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda GİA sonuçlarına göre SPSS en uygun istatistiksel yazılım olarak belirlenirken, Statgraph en düşük önem derecesine sahip yazılım olmuştur.


ABSTRACT
Statistical software is commonly used in the statistical lessons at universities. The developments and enhancement in statistical software in recent years has considerably eased statistics education in these institutions. The purpose of this study is to develop an evaluation model considering the quantitative and qualitative criteria for statistical software selection in an outsourcing user of these programs variety fields, especially in education. An integrated model is proposed by combining Analytic Hierarchy Process (AHP) and Grey Relation Analysis (GRA) into a single evaluation model. The model is illustrated with a case study of a team of five people including academics and software developers well versed in the use and development of such software to demonstrate the effectiveness of this integrated method. AHP has been applied to determining weight of criteria and GRA has been performed for determining the most appropriate statistical software. The results indicate that when analysis characteristics are the main criteria with the highest priority, financial and vendor firm characteristics are the main criteria with the lowest priorities. Also according to GRA results, the most appropriate statistical software is SPSS and Statgraph is in last rank with a low level of significance.


ANAHTAR KELİMELER: İstatistik eğitimi, istatistiksel yazılım, analitik hiyerarşi süreci, gri ilişkisel analiz.


KEYWORDS: Statistics education, statistical software, analytic hierarchy process, grey relation analysis.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education