Foto-mat projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri


The Photo-Math Project and Candidates of Mathematics Teachers' Views About This Project


Doç. Dr. Ahmet ARIKAN , Prof. Dr. Ziya ARGÜN, Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAŞAR


ÖZET
...


ABSTRACT
...


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen yetiştirme, matematik eğitimi, özel öğretim yöntemleri, aktif öğrenme


KEYWORDS: teacher training, teaching mathematics, teaching method course, active learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education