YABANCI / İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNDE BİLİŞ ÖTESİ


METACOGNITION IN FOREIGN/SECOND LANGUAGE LEARNING AND TEACHING


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ


ÖZET
Kendi düşünce süreçlerinin farkında olunması olarak da tanımlanabilecek bilişötesi, öğrenme sürecini açıklama ve betimlemede çok önemli bir role sahiptir. Sonuçta ögrencilerin davranışlarını da etkileyen dil hakkındaki inanç ve tutumlar dil öğrenimiyle de doğrudan ilintilidir. Bu nedenle, duyarlı eğitimciler bilişötesi hakkında mevcut bilgileri anlayıp kullanarak ders programlarını ve öğrenme ortamlarını oluşturmalıdırlar. Bu makale, dil öğrenimi ve öğretiminde bilişötesinin önemini vurgulayarak başaolı dil öğrenme ve öğretmedeki kritik öğeleri tartışmaktadır. Bilişötesi ile bilişötesi bilgi, deneyimler ve süreçler ana hatlaoyla verildikten sonra, makale bilişötesin öğrenme ve dil öğrenme arasındaki ilişki ve bilişötesi eğitime olan gereksinim üzerinde durmaktadır. Sonuç olarak, hem dil öğretmenlerinin hem de öğretmen eğitimi programlarının dil öğrencilerini dalıa iyi anlayabilmek ve "özerk öğrenciler" yetiştirebilmek için eğitim programlarında bilişötesine yer vermelerini önermektedir.


ABSTRACT
etacognition, an awareness of one's own thought processes, plays a central role in explaining and describing the leaming process. As it shapes leamers' beliefs about and attitudes toward leaming which in tum affect their behaviours, it directly relates to language leaming and teaching as welL. Thus, cautious teachers should understand and employ the available information on metacognition and then design curriculum and leaming environments. This reviewarticle sets out to emphasize metacognition in language leaming and teaching and to look into the critical ingredients of successful language leaming and teaching. Af ter an outline of metacognition and its components such as metacognitive knowledge, experiences and processes, the article dwells upon its relation to leaming, beliefs about leaming and language leaming, and the need for metacognitive training. The article concludes that not only language teachers but also teacher training programmes should devote time to metacognitive training to better understand language leamers and lead to self-directed, autonomous leamers.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişötesi, bilişötesi bilgi, yabancı/ikinci dil ögrenimi ve öğretimi, dil öğrenimi hakkında inançlar, özerk öğrenciler


KEYWORDS: Metacognition, metacognitive knowledge, foreign/second language leaming and teaching, beliefs about language leaming, autonomous leamers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education