TÜKENMİşLİK Y AŞA Y AN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIYLA YAPILAN RETROSPEKTİF GÖRÜŞMELERDEN ORTAYA ÇıKAN TEMALAR


HEMES FROM RETROSPECTIVE INTERVIEWS OF SCHOOL COUNSELORS WHO EXPERIENCED BURNOU


Dale S. SHEFFIELD & Stanley B. BAKER


ÖZET
Tükenmişlik yaşayan üç okul psikolojik danışmanıyla fenomonolojik retrospektif görüşmeler gerçekleştirilmiş ve katılımcılar için tükenmişliğin kişisel anlamlarını anlayabilmek amacıyla temalar analiz edilmiştir. Analizler sonucu ortaya çıkan bir kaç tema tartışılmış, uygulamalar ve araştırmalar için bazı öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
Phenomenological retrospective interviews of three female school counselors who had experienced bumout were conducted and analyzed for themes in an effort to understand the participants' personal meanings. Several common themes that emerged from the data analysis are discussed, and recommendations for practice and research are suggested.


ANAHTAR KELİMELER: psikolojik danışmanların tükenmişliği, tükenmişlik temaları, tükenmişliği önleme


KEYWORDS: counselor impairment, counselor bumout, prevention of bumout

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education