SINIFTAKİ PORTFOLYO ÇALıŞMALARıNıN ÖGRENCİLERİN ÖGRENMEDEKİ SORUMLULUK BİLİNCİNE VE KENDİ BAŞLARıNA ÖGRENMELERİNE ETKİLERİ


DIE AUSWIRKUNGEN VON PORTFOLIOARBEIT IN DER SCHULE AUF EIGENVERANTWORTUNG UND SELBSTSTEUERUNG DER SCHÜLER


Prof. Dr. Michael SCHALLIES


ÖZET
Çalışma ii. sınıf öğrencilerinin kendi başına öğrenmeleri ve yaşam boyu öğrenmeleri üzerine bir araştırma ve geliştirme projesini içermektedir. Bu kavram "Professional Development Schools" okullarının yaklaşımına dayanıyor. Bu araştırmada Portfolyo, sınıf çalışmalarında kullanıldı ve porfolyo çalışmalarının öğrencinin kendi kendine öğrenmesindeki etkisine cevap arandı. Öğrencilerin okul proje çalışmaları hakkındaki görüşlerini açıklamak için anket kullanıldı. Anket iki farklı şekilde uygulandı. İlk olarak öğrencilerin şu anki sınıf çalışmalarının kalitesi ve ikinci olarak da öğrencilerin gelecekte sınıf çalışmalarının kalitesine ilişkin değerlendirilme yapıldı. Sonuçlar, portfolyo çalışmalarının lise öğrencilerinde öğretme ve öğrenme konusunda etkili olduğunu gösterdi. Portfolyo çalışmalarında erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha başarılı olmuştur.


ABSTRACT
A research and development project involving II Secondary Schools was carried out devoted to self-directed learning and long life learning. The concept was based on the Professional Development Schools approach. Portfolio was used as a means of intervention of classroom work. Research was devoted to the question if portfolio is a means to support self-directed learning of students. A questionnaire was used to evaluate school project work from the students' point of view. The questionnaire was used in two versions: First version giving a description of present quality of classroom work as experienced by students, and a second version projecting student's wishes towards future quality of classroom work. Results show that portfolio work definitely leads to better classroom quality of teaching and learning, with students from Gymnasium taking the best profit, and male students having greater profit from portfolio work than female students.


ANAHTAR KELİMELER: kendi kendine öğrenme, yaşam boyu öğrenme, portfolyo


KEYWORDS: self-directed learning, long life learning, portfolio

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education