DİSİPLİNLERARASI YAKLASIMA DAYALI YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖGRETM PROGRAMININ YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ


EFFECTS OF INTERDISCIPLINARY CREATIVE PROBLEM SOLVING TEACHING PROGRAM ON CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS


Ögr. Gör. Dr. Alev ÖZKÖK


ÖZET
Bu arastırmanın amacı, disiplinlerarası yaklasıma dayalı yaratıcı problem çözme (DYDYPÇ) ögretim programı ile ögrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerindeki erisilerinde anlamlı bir fark olup olmadıgını incelemektir. Arastırmaya Ankara ili Namık Kemal İlkögretim Okulunda 7. sınıf düzeyinde 45 ögrenci katılmıstır. Bu çalısmada tek deney deseni ve gözlem teknigi uygulamaya konulmustur. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra deneysel islemin etkisini incelemek için iliskili t-testi kullanılmıstır. Arastırmanın bulguları, yaratıcı problem çözme erisilerinde deney grubunun lehine anlamlı farklar oldugunu ortaya koymustur.


ABSTRACT
The aim of this study was to find out whether there is a significant difference between the teaching program based on interdisciplinary creative problem solving skills and the students’ attainment of creative problem solving skills. The participants were seventh grade students in Namık Kemal Primary School. This study used qualitative research methods. In the analyses of the data, as well as for descriptive statistics, dependent samples’ t-test was used to find out the impact of experimental procedures. The study revealed that experimental group shows significant differences in their attainment of creative problem solving skills.


ANAHTAR KELİMELER: interdisciplinary approach, creative problem solving, ınformation and communication technologies


KEYWORDS: disiplinlerarası yaklasım, yaratıcı problem çözme, bilgi ve iletisim teknolojileri

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education