BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU İNCELEMEDE BİR ÇERÇEVE : ETKİNLİK KURAMI


A FRAMEWORK TO INVESTIGATE ICT INTEGRATION INTO TEACHING-LEARNING PROCESS: ACTIVITY THEORY


Yard. Doç. Dr. Yasemin Koçak-USLUEL & Arş. Gör. Yasemin DEMİRASLAN


ÖZET
Bilgi ve iletisim Teknolojileri (BİT)’nin ögrenme-ögretme sürecine entegrasyonu, ögretmenler, ögrenciler, BİT koordinatörü, okul yönetimi, egitim programları ve okul kültürü gibi bir çok dinamigi içinde barındıran karmasık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu nedenle BİT uygulamalarının, içinde bulundugu baglamla birlikte ele alınıp irdelenmesi önemli görünmektedir. Etkinlik Kuramı’nın, bir taraftan BİT’in ögrenme ortamlarına nasıl entegre edilecegi konusunda diger yandan, BİT’in kullanıldıgı baglamdaki etkinlikler, içerikler ve kisiler arası süreçlerin bütünsel bir bakıs açısıyla incelenebilmesinde önemli olanaklar sunabilecegi ileri sürülebilir. Buradan hareketle çalısmada, Etkinlik Kuramı’nın temel yapısı ve ilkeleri açıklanarak, BİT’in ögrenme-ögretme sürecine entegrasyonunun çok boyutlu olarak irdelenebilmesinde, Etkinlik Kuramı’ndan nasıl yararlanılabilecegi ortaya konulmaya çalısılmıstır.


ABSTRACT
The integration of Information and Communication Technologies (ICT) into teaching and learning processes is a complex process involving a lot of dynamics such as teachers, students, ICT coordinator, school management, curriculum and school culture. Therefore, handling and investigating ICT applications within its context seems important. It can be claimed that Activity Theory serves opportunities on one hand about how ICT can be integrated into learning environments and on the other hand to explore events, activities, contents and the interpersonal processes in the ICT using contexts from a holistic view. For this aim, in the study, by explaining the structure and the main principles of the Activity Theory, an opinion about how one can use Activity Theory for investigating ICT integration into teaching-learning process from a holistic perspective has been attempted.


ANAHTAR KELİMELER: etkinlik kuramı, bilgi ve iletisim teknolojileri, entegrasyon


KEYWORDS: activity theory, information and communication technologies, integration

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education