FEN VE MATEMATİK DERSLERİNDE SINIF ÖGRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN YARATICI DRAMANIN KULLANIMI


USE OF CREATIVE DRAMA IN SCIENCE AND MATHEMATICS BY PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS


Uzm. Pınar ÖZDEMİR & Dr. Oylum AKKUŞ ÇIKLA


ÖZET
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adayları tarafından yaratıcı drama yöntemi kullanılarak hazırlanan ders planlarını analiz etmektir. Bu amaca yönelik olarak, 12 gönüllü kız öğrenci seçilmiştir. Fen ve matematik alanlarına yönelik hazırlanmış olan örnek yaratıcı drama etkinlikleri ve ders planları bu öğretmen adayları ile uygulandıktan sonra, katılımcılar fen ve matematik alanında seçtikleri konulara yönelik yaratıcı drama temelli ders planları hazırlamışlardır. Hazırlanan bu planlar. yaratıcı drama temelli ders planı değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, yaratıcı dramanın bir yöntem olarak fen ve matematik eğitiminde kullanımına yönelik, öğretmen adaylarının görüşlerini almak için, onlarla görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; hazırlanan ders planlarında her ne kadar bazı eksiklikler olsa da, sınıf Öğretmeni adaylarının yaratıcı dramanın aşamalarına ve bileşenlerine uygun ders planları hazırlayabildikleri söylenebilir.


ABSTRACT
he purpose of this study is to analyse science and mathematics lesson plan s prepared in the light of drama based instructian by preservice elementary teachers. For this purpose, 12 female participants were chosen volunteerly. They gained basic knowledge and experience about creative drama by involving sample creative drama activities and lesson plans in science and mathematics. Af ter that preservice elementary teachers prepared their own lesson plans on science and mathematics topics. These lesson plans were analysed based on the criteria for creative drama lesson plan preparation. Furthermore, the participants were interviewed in order to understand how they perceived the use of creative drama in science and mathematics classrooms. The results revealed that inspite of same lacking points, the prepared lesson plan s were compatible to the stages and components of creative drama.


ANAHTAR KELİMELER: en ve matematik eğitimi, yaratıcı drama, sınıf öğretmeni adayları


KEYWORDS: science and mathematics education, creative drama, preservice elementary teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education