ORANTISAL AKIL YÜRÜTME GEREKEN SORULARDA ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN SORU TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ


AN INVESTIGATION ON STUDENTS’ SOLUTION STRATEGIES FOR DIFFERENT PROPORTIONAL REASONING ITEMS


Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE, Ögr. Gör. Dr. Oylum AKKUS-ÇIKLA & Ars. Gör. Mesture KAYHAN


ÖZET
Bu arastırmanın amacı, ilkögretim ikinci kademe ögrencilerinin orantısal akıl yürütmeyi gerektiren oran-orantı sorularında kullandıkları çözüm stratejilerini ve bu stratejilerin soru türlerine göre nasıl degistigini incelemektir. Bu amaç dogrultusunda, dört farklı ilkögretim okulunun ikinci kademesinde ögrenim gören toplam 295 kisiye, orantısal akıl yürütme testi uygulanmıstır. Çalısma sonucunda, ögrencilerin bilinmeyen deger türündeki sorularda en çok içler-dıslar çarpımı stratejisini; niceliksel karsılastırma soru türünde en çok birim oran stratejisini; niteliksel karsılastırma sorularında çogunlukla belirli bir strateji kullanmaksızın sadece orantısal akıl yürütebildigine iliskin ipuçları verme ve orantısal olmayan karsılastırma türündeki sorularda sıklıkla bu soru türü için dogru sonuca ulasmayı saglayan toplamsal stratejisini, ve son olarak ters orantı türündeki sorularda ters orantı algoritması stratejisini kullandıkları görülmüstür.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the solution strategies of elementary school students on items measuring proportional reasoning skills and to investigate how these strategies are affected by question types. Proportional reasoning test was administered to 295 elementary school students from four different elementary schools. The results revealed that the most commonly used strategy for missing value type of questions was cross multiplication algoritm; for quantitative comparison type of questions was unit rate; for non-proportional type of questions was additive strategy and for inverse proportion type of question was inverse proportion algorithm. For qualitative comparison type of questions, students have shown some evidence that they were thinking proportionally but they did not use any specific solution strategy.


ANAHTAR KELİMELER: orantısal akıl yürütme, çözüm stratejileri, ilkögretim ikinci kademe ögrencileri, matematik egitimi


KEYWORDS: proportional reasoning, solution strategies, elementary school students, mathematics education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education