ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ


VIEWS AND EXPERIENCES OF PROSPECTIVE GERMAN LANGUAGE TEACHERS ON PRACTICUM COURSES


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
1998-1999 öğretim yılından itibaren Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştiren bölümlerinde uygulanan Fakülte-Okul İşbirliği çerçevesinde öğretmen adaylarının, bir dönem boyunca fakültede aldıkları semİnerin yanı sıra okullarda ders gözlem ve anlatım esasına dayanan uygulama sürecini tamamlarnaları öngörülmektedir. Bu çalışmada, Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde okuyan öğrencilerin uygulama okullarında edindikleri deneyimler ve yaşadıkları sorunlar saptanmıştır. İkili konuşma ve atölye çalışmaları yoluyla konuya ilişkin veriler toplanıp çok katılımlı bir oturumda değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarından hareketle okullarda uygulama sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
Faculty-School Collaboration, put into effect in the 1998-1999 school year, has projected that prospective teachers are to complete a practicum work on observation and teaching followed by a semİnar course taken at the faculty. This study focuses on the experiences and problems of prospective GL teachers at their practicum application schools. Data are collected through interviews and workshops and evaluated at a meeting with the participants. In this specific study, a number of suggestions are given to make the practicum application process more effective.


ANAHTAR KELİMELER: lmanca öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması dersi, mesleki deneyim


KEYWORDS: GL Prospective teachers, practicum, professional development.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education