İLK ÖĞRETİM İKİNCİ KADEME VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI


SECOND LEVEL PRIMARY EDUCATION AND SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT THE CONDENSATION CONCEPT


Ars. Gör. Yezdan BOZ


ÖZET
Bu çalısma, 6, 8 ve 11 inci sınıflarda egitim gören ögrencilerin havadaki su buharının yogunlasmasıyla ilgili kavram yanılgılarını incelemektedir. Çalısmaya 300 ögrenci katılmıstır. Ögrencilerin yogunlasma konusundaki kavram yanılgılarını ölçmek için iki açık uçlu soru sorulmustur. Yazılı yanıtların yanısıra, yasları 12 ile 18 arasında degisen 10 ögrenciyle de mülakat yapılmıstır. Sonuçların açıklanmasında, dogru yanıtlar, yarı dogru yanıtlar ve yanlıs yanıtların toplandıgı üç ana kategori grupları kullanılmıstır. Hem yazılı yanıtların hem de mülakatların analizi, birçok ögrencinin havadaki su buharının yogunlasmasını anlamada zorluk çektiklerini ortaya çıkarmıstır. Bu çalısmanın sonuçları, yogunlasma konusunu ögretmek için uygun olan ögretme tekniklerini belirlemek yönünden önemlidir.


ABSTRACT
This study describes 6, 8 and 11 year–old pupils’ views about the condensation of water vapour in air. 300 Turkish students were the participants in this research. Two open-ended questions were asked to understand pupils' understanding about condensation. As well as these written responses, 10 students of various year groups were interviewed. Three main categories such as correct answers, partially correct answers and incorrect answers were used in the description of results. The analysis of both written responses and interviews showed that most of the pupils had difficulties with the understanding of condensation of water vapour in air. The findings of this study are important to design appropriate teaching strategies in order to teach condensation concept in schools.


ANAHTAR KELİMELER: yogunlasma, kavram yanılgısı, kimya egitimi


KEYWORDS: condensation, misconceptions, chemistry education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education