TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAM ÖGRENME KURAMI


GENERATIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Ars. Gör. Meryem YILMAZ


ÖZET
Ögrenmeyi ve kalıcılıgı açıklayan farklı ögrenme yaklasımları bulunmaktadır. Mayer’in (2001) Türetimci Çoklu Ortam Ögrenme Kuramı da bunlardan biridir. Mayer, ögrenmenin olusması ve kalıcı ögrenmeler saglanması için farklı yaklasımları içinde barındıran bütünsel bir ögrenme kuramı ortaya koymustur. Mayer’in, Türetimci Çoklu Ortam Ögrenme Kuramı, (ikili kodlama, sınırlı kapasite ve aktif islemci) üç farklı bilissel kurama dayandırılarak, ögrenenin zihinsel olarak seçme, organize etme ve kaynastırma islemleriyle sürece aktif olarak katıldıgını ileri süren bir kuramdır. Bu kurama göre, etkili bir çoklu ögrenme ortamını tasarlamada yol gösterici yedi ilke bulunmaktadır. Bunlar, çoklu ortam ilkesi, uzamsal yakınlık ilkesi, zamansal yakınlık ilkesi, tutarlılık (mantıklılık) ilkesi, sıraya koyma ilkesi, gereksizlik ilkesi, bireysel farklılıklar ilkesidir. Bu makalede Mayer’in Türetimci Çoklu Ortam Ögrenme kuramı incelenerek, bu kuramın kalıcı ögrenme ve destek ögretim materyalleri çoklu ögrenme ortamlarının tasarımında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler açıklanmıstır.


ABSTRACT
There are different learning approaches to explain learning and retentions. Mayer’s Generative Multimedia learning theory is one of them. Mayer (2001) considered a learning theory as consisting of different approaches to provide learning and retention. Mayer’s Generative Multimedia Learning Theory, which depended on three different cognitive theories (dual coding, limited capacity, active processing), suggests that learners participate in teaching and learning process actively through selection, organizing and integration activities. According to this theory, there are seven principals (multimedia principle, spatial contiguity principle, temporal contiguity principle, coherence principle, modality principle, redundancy principle individual differences principle) to design effective multimedia learning. In this article, Mayer’s Generative Multimedia Learning Theory is examined and seven principals of the theory for designing effective multimedia learning is also explained.


ANAHTAR KELİMELER: türetimci çoklu ortam ögrenme kuramı, ikili kodlama, aktif islemci, sınırlı kapasite, çoklu ortam ögrenme


KEYWORDS: generative multimedia learning, dual coding, limited capacity, active processing, multimedia learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education