FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARIŞIMLARIN YAPISI VE İLETKENLİĞİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI


MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS REGARDING THE STRUCTURE AND CONDUCTIVITY OF MIXTURES


Yrd. Doç. Dr. Abuzer AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Selahattin GÖNEN & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi ögretmen adaylarının karısımların yapısı ve iletkenligi konusundaki kavram yanılgılarını belirlemektir.Çalısma, 2004-2005 ögretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Fen Bilgisi Ögretmenligi programına devam eden 31 üçüncü sınıf ögrencisi üzerinde yürütülmüstür. Veri toplama aracı olarak; 5 açıkuçlu sorudan olusan bir çalısma yapragı ile yarı-yapılandırılmıs grup görüsmelerinden yararlanılmıstır. Çalısmanın verileri nitel arastırma teknikleri kullanılarak analiz edilmistir. Verilerin degerlendirilmesi sonucunda fen bilgisi ögretmen adaylarının; bilesiklerin sulu bir ortamda iyonlarına ayrısması, suyun ayrısma sürecindeki rolü, karısım ve elektrolitler konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmistir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine preservice science teachers’ misconceptions related to the structure and conductivity of the mixtures. Study was carried out on 31 third-year preservice science teachers at the Ziya Gökalp Education Faculty of Dicle University in 2004-2005 academic year. Data collection instruments were worksheets containing 5 openended questions and semi-structured group interviews. The data of the study was analyzed by using the qualitative research methods. After the evaluation of the data, the misconceptions of preservice science teachers pertaining to decomposition of the compounds to its ions in the water medium, the role of the water in this process, mixtures and electrolytes were determined.


ANAHTAR KELİMELER: fen egitimi, karısımlar, elektrolit, iletkenlik, iyon, kavram yanılgıları.


KEYWORDS: science education, mixtures, electrolyte, conductivity, ions, misconceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education