Okul Yöneticilerinin Denetim Sürecine İlişkin Güncel Sorunlari


Current Problems in Terms of Supervision Process of School Principals’ Views


Assoc. Prof. Dr. Celal Teyyar UĞURLU


ÖZET
Yönetim eylemlerinin yöneticiyi değişmeye zorlamasının yanında denetim eylemleri de yöneticinin kendisini yenilemesinde ve değiştirmesinde, eksikliklerinin farkına varmasını sağlamasında önemli bir etken olarak görev üstlenir. Bu nedenle denetim sürecine ilişkin sorunlar denetim sürecinin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulmasında önemlidir. Araştırma çalışma grubu için, Türkiye’de Sivas ve Adıyaman illerinde ilköğretim düzeyinde 6’şar ilköğretim okulu müdürü, ortaöğretim düzeyinde ise 4’er okul müdürü olmak üzere toplan 20 okul müdürü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre denetmenlerin ve denetim sisteminin yeniliklere cevap veremediği, nitelikli bir süreç denetiminin yapılamadığı görülmüştür.


ABSTRACT
Knowledge in the field of educational administration and supervision forces the school principal to change. As well as management actions force the principals to change, supervision actions have an active role for the principals to develop and modify themselves. The purpose of this study is to reveal the principals’ problems with the supervision process in Turkey through the views of the principals working at primary and secondary schools. In this qualitative study, maximum diversity sampling method was used for in depth exploration of the rich states. As the study group, six primary and four secondary school principals from each of Adıyaman and Sivas provinces in Turkey, thus, a total 20 principals have been interviewed. Descriptive analysis technique was used for the data analysis. School principals stated that supervision generally focused on the supervision of structural condition and documents and they added that there wasn’t an in depth supervision regarding supervision process. They should be carried out by using an approach which includes long term, detailed and problem based activities


ANAHTAR KELİMELER: Denetim, yönetim, eğitim denetimi, denetim sorunları


KEYWORDS: Supervision ,management, education supervision ,supervision problems

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education